Borlänge
Centerpartiet lokalt
  • / Våra företrädare i kommunen

Våra företrädare i kommunen

Centerparitets ledamöter i styrelser och nämnder

Det är vi som representerar Centerpartiet i Borlänge kommuns olika nämnder och styrelser.


Här kan du se vilka personer som företräder Centerpartiet när det fattas beslut i olika styrelser och nämnder. Vi engagerar oss för att vara med och påverka Borlänges nutid och framtid.