Borlänge
Centerpartiet lokalt

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämden

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för gymnasieskolan, vuxenutbildningen pch arbetsmarknadsinsatser

vice ordförande
Klas Hedlund
Koppslahyttan

klas.hedlund@koppsla.se

Monica Grundin

ersättare
Monica Grundin
Paradiset
070-2025595
monicagrundin@gmail.com