Borlänge
Centerpartiet lokalt

KOmmunstyrelsen

Kommunstyrelsen hanterar övergripande frågor kring ekonomi, näringsliv, markanvändning, investeringar och personal samt har tillsyn över övriga nämnder.

vice ordförande kommunstyrelsen

vice ordförande kommunstyrelsens
arbetsutskott

ordförande i kommunstyrelsens
utskott för social hållbarhet

vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsgivarutskott


    Karin Örjes
    Norr Amsberg
    070-855 30 54
    karin.orjes@centerpartiet.se

Ersättare kommunstyrelsen
LInda Zetterström
Östermalm
072-716 38 55
linda.zetterstrom@centerpartiet.se