Borlänge
Centerpartiet lokalt

Kultur- och Fritidsnämnden


Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för idrottsanläggningar, bibliotek, musikskolan, fritidsgårdar, fältassistenter, stöd till kultur- och idrottsföreningar.

Personbild

Ordinarie ledamot i nämnden
ersättare i arbetsutskottet

Oscar Sjökvist
Hagalund
073-4247444
oscar.sjokvist@centerpartiet.se

Ersättare


Ali Muse Mohamed
Tjärna Ängar
0720-112509
koonte4@hotmail.com