Borlänge
Centerpartiet lokalt

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsyggnadsnämnden har som övergripande mål att verka för en god byggnadskultur och en god stads- och landskapsmiljö.

Nämnden ska följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess närmaste omgivning och ta de initiativ som behövs i frågor som rör planläggning, byggande och fastighetsbildning samt lämna råd och upplysningar i frågor som rör nämndens verksamhet. Därutöver är nämnden myndighetsutövare inom plan- och bygglagen.

Bild

Ordinarie ledamot i nämnden och ersättare i arbetsutskottet
Lars Reyier
Koppslahyttan
070-555 77 89
lars.reyier@telia.com

Michael Stridsberg

Ersättare
Michael Stridsberg
Hagalund
073-9907193
michael.h.stridsberg@gmail.com