En skola där varje elev når sin fulla potential

Friskola

Alla elever måste få lyckas i skolan. Inget annat är godtagbart!

I Centerpartiets Borlänge möjliggör vi en skola där varje elev ges möjlighet att nå sin fulla potential. Pedagogik och teknisk utrustning ligger i framkant. Skola, akademi och näringsliv samverkar för att skapa goda förutsättningar för en skola som inte bara lever upp till kraven utan i många fall också överträffar dem. Ledarskapet är viktigt för att skapa så bra förutsättningar som möjligt.

Vi vill:

  • Göra satsningar på att utveckla ledarskapet hos rektorer och andra chefer i skolan
  • Införa lärarassistenter för att frigöra mer tid för lärarnas pedagogiska arbete istället för administration
  • Skapa ett bra samspel mellan elever, föräldrarna och skolpersonal, där roller och förväntningar är tydliga
  • Se utökade satsningar på 2047 Science Center för att erbjuda moderna undervisningsmetoder och komplettera skolan med spetsundervisning inom naturvetenskap, teknik och programmering. 2047 Science Center ska också fortsätta vara en mötesplats för skola, akademi och näringsliv.
  • Se till att alla gymnasieungdomar får möjlighet att driva UF-företag (Ung Företagsamhet) för att utforska företagandets villkor.
  • Maten ska lagas på varje skola – av i första hand lokala råvaror

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.