Borlänge
Centerpartiet lokalt

Krafttag för miljön

Bild

Vi vill bygga ett ekologiskt hållbart Borlänge med förnyelsebar energi och lokalproducerad mat.

Borlänge är en föregångskommun när det gäller miljöfrågor.
Det har vi från Centerpartiet varit med och drivit på.
Nu behöver vi ta nästa steg.
Våra transporter måste bli mer miljövänliga.Bussarna skall gå på biogas och det ska finnas ett tankställe för biogas för privatbilister.
Den som kör elbil ska kunna snabbladda sin bil vid särskilda uttag.
Vi vill att mer solenergi skalla användas i Borlänge