Borlänge
Centerpartiet lokalt

Valfrihet i vård och omsorg

Bild

Borlänge behöver fler aktörer inom vård och omsorg!

Vi vill göra satsningar på att uppmuntra goda idéer från personal verksam inom vård och omsorg och skapar möjligheter att utveckla såväl fysiska miljöer som innehåll/pedagogik i omhändertagandet av våra äldre.

Ingen ska behöva tvivla på att få vård och omsorg när man behöver. Alla skall veta att de möts med respekt och omtanke. Delaktighet är en viktig utgångspunkt. Det skall vara självklart att ge största möjliga inflytande över hur hjälpen ska se ut. Om det finns många olika aktörer inom vård och omsorg ökar möjligheterna att hitta rätt för flera. Det ger också möjlighet att jämföra kvalitet vilket stimulerar förbättringar. Vi vill:

  • tillåta fler aktörer att erbjuda borlängeborna hemtjänst och särskilda boenden
  • erbjuda hemtjänst utan biståndsbedömning
  • stärka stödet till anhörigvårdare
  • förbättra samarbetet med Landstinget Dalarna för att stärka vårdkedjan
  • öka takten på införande av tekniska-lösningar i vård och omsorg
  • satsa på omsorgspersonalen genom att stärka ledarskapet och förbättra möjligheterna till kompetensutveckling
  • ge personal möjlighet att starta personalkooperativ
  • Maten ska lagas på plats i varje boende-enhet