Falun
Centerpartiet lokalt
  • / Aktiviteter och möten

På gång - Aktiviteter, möten, träffar m.m.

Vi planerar medlemsmöten varannan vecka som tidigare. Våra medlemsmöten har skett digitalt den senaste tiden. Vi måste fortsätta så en tid till. Ambitionen är att sedan ha fysiska möten runtom i kommunen för att fortsätta samtalsåret.