Falun
Centerpartiet lokalt

Utredning om normaltaxans täckningsgrad och VA-utbyggnadsplanens fortsatta finansiering

Det är dags för ytterligare en viktig remiss att besvara. Nu handlar det om ”Utredning om normaltaxans täckningsgrad och VA-utbyggnadsplanens fortsatta finansiering”. Stora och viktiga frågor, som är väldigt komplexa. I samband med att vi besvarar remissen så passar vi på att öka på våra kunskaper i vatten- och avloppsfrågor, som i grund och botten handlar om att skydda vårt viktigaste livsmedel: Dricksvatten! Det kan låta som en ganska banal fråga, men är oerhört viktig för vår framtida miljö, och i detta fall handlar det till stor del om landsbygdsutveckling.

Vi gör detta i studiecirkelform. Fyra onsdagar i följd kl 18-19 fördjupar vi oss inom olika områden.

  • 29 april : Grundläggande kunskap om VA-planering. Lars Spångmyr från DVAAB (Dala Vatten och Avfall AB) gästföreläser
  • 6 maj : Att driva reningsverk i gemensamhetsanläggning. Representanter från Stråtenbo samfällighetsförening gästar oss
  • 13 maj : Presentation av utredningen om taxan och VA-utbyggnadsplanen (underlaget för remissen). Karin Olofsson (FEV) och Frida Petersson (Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen) redogör för de två alternativen
  • 20 maj : Vi landar studiecirkeln med Centerpartiets svar på remissen
  •  

Utbildningen håller vi i Zoom, så din anmälan behövs så vi kan skicka dig mötesinbjudan och länken till utbildningen.

Anmäl till falun@centerpartiet.se

Relaterade artiklar