Nomineringskommittén

Bild

Samtliga medlemmar i Falukretsen har rätt att föreslå kandidater och själv kandidera. Vi i nomineringskommittén uppmuntrar alla att föreslå möjliga kandidater till vår kommunlista.

Nomineringskommitténs ansvar är att upprätta förslag till valsedel och att säkerställa att alla som föreslås är valbara. Förnomineringen för kommunens valsedel är öppen till och med 1 september 2021. Därefter kommer nomineringskommittén presentera kandidaterna och öppna en rådgivande medlemsomröstning där resultatet blir en av urvalsmetoderna som ligger till grund för nomineringskommitténs förslag till valsedel. Beslut om valsedeln tas sedan på nomineringsstämman där alla kretsens medlemmar har rösträtt.

Centerpartiets Falukrets nomineringskommitté består av:

Johanna Snellman (sammankallande)

jsnellman@gmail.com

070-5815476

Mats Dahlström

mats.dahlstrom@sv.se

070-396 65 45

Titti Romlin

titti.romlin@gmail.com

070-339 35 20

Ida Wallinder

ifwallinder@gmail.com

076-556 84 78

Mathias Westin

mathias.westin@centerpartiet.se

072-728 07 76

Agneta Ängsås

agneta.e.angsas@gmail.com

070-211 39 95

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.