Så vill Susanne Martinsson (C) jobba i Kopparstadens styrelse

- I styrelsen kommer jag att jobba för att Kopparstaden även bygger lägenheter i de mindre orterna i kommunen, säger Susanne Martinsson (C), ny ersättare i Kopparstadens styrelse.


- Det här blir en ny spännande utmaning, säger Susanne Martinsson som sedan i torsdags är Centerpartiets ersättare i Kopparstadens styrelse.

Susanne är 37 år, bosatt i Bjursås och arbetar som teamledare på Migrationsverket i Borlänge.

- I styrelsen kommer jag att jobba för att Kopparstaden även bygger lägenheter i de mindre orterna i kommunen, säger Susanne Martinsson (C), ersättare i Kopparstadens styrelse.

Tillgång till lägenheter i kommunens mindre samhällen möjliggör för människor som vill flytta från eget hus att stanna i bygden.

När det inte finns lediga lägenheter avstannar flyttkedjan vilket gör det svårt för barnfamiljer att hitta lediga hus. Om inte barnfamiljerna stannar kvar eller nya flyttar in kommer underlaget för servicen att minska och utvecklingen av orten att avstanna.

- Med möjlighet att kunna bo kvar på sin ort där man har sitt sociala nätverk ökar tryggheten, framför allt för våra äldre invånare. För mig är det viktigt att det är attraktivt att bo och leva i hela kommunen. Falu kommun behöver en levande landsbygd, avslutar Susanne Martinsson.