(C) driver på för ökat byggande i trä!

Att bygga i trä är bra för miljön och ger jobb lokalt. Lyssna när Faluns kommunalråd Joakim Storck och riksdagsman Peter Helander samtalar om hur vi i Centerpartiet driver på för ökat träbyggande både lokalt och nationellt. Film i länk nedan.

https://l.facebook.com/l.phpu=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FTqgPJtieMsQ&h=AT0_CaTVwguCZCnFrX8x6I4d7l8UIpUeS0QANP3fsZvnyWBVF3fG4TzEZ7k5LZsnf_v7_ek2lYdEqmNEyEc8wTXMKhgooAhYnB_Rt6RvCrF8wQRXEFgTp1r2Ou-T9bBwxFE

Innehåll