Falun
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Centerpartiet behövs - Fredrik förklarar varför

Centerpartiet behövs - Fredrik förklarar varför

Politiken i Falun rullar på. Det är Centerpartiet som balanserar olika viljor från både höger och vänster. Det är Centerpartiet som står för kontinuiteten, tryggheten, vänligheten, människokärleken och respekten. Men säg inget till någon.

I KSU, där jag är vice ordförande, märks detta tydligt. Oppositionen blir sur för att vi ibland flyttar ärenden till KS, där vi har majoritet. Orkade de lyfta blicken skulle de möjligen upptäcka att detta inte är ett brott mot delegationsordningen, som påstås, utan en relativt vanligt taktik inom de politiska spelet. Exempelvis skedde det nyligen i EU-utskottet i riksdagen vilket tvingade regeringen och Januari-partierna att föra en EU-politik man inte vill.

Förutom oppositionen, det är ju trots allt deras jobb att vara sura och de gör ett gott arbete därvidlag, det måste man ge dem (äras den som äras bör), måste vi i centern även hålla M på gott humör. Detta är inte alltid är det lättaste men med en glad uppsyn och muntra tillrop kommer man långt. Tur att Agneta (Ängsås) sitter med mig i KSU.

Vi har nyligen tagit beslut om att lägga ut den kommunala vuxenutbildningen på entreprenad (en fråga som alltså flyttats från KSU till KSL) vilket inte helt oväntat fick Vänsterpartiet att se rött. Man vägrade att delta i beslutet eftersom man alltså såg hanteringen som ett hot mot demokratin. I det aktuella partiet har man även ifrågasatt tjänstemännens utbildningsnivå när dessa tog fram underlaget till samma förfarande inom Omvårdnadsförvaltningen. Jag påpekande en aning syrligt att det nog måste betraktas som att gå ganska långt för att motverka ett förslag man inte gillar – men personalavdelningen kan säkert ge besked.

Personligen har jag försökt hitta just den typ av frågor som vare sig oppositionen kan reta upp sig på eller våra majoritetskollegor intressera sig för. Jag har, med viss hjälp från "vår" Mats (Dahlström) och "vår" Joakim (Storck) hittat en. Nämligen att ta fram en strategi för Falun/Borlänge för högskolan – ett arbete som påbörjades men fallit i malpåse. Och så har jag ju min egen käpphäst: hur ska kommunen bli bättre på att ta emot praktikanter i arbetslivet. Där pågår ett arbete med tjänstemännen som (mest) jag driver.

För övrigt anser jag att Corona bör förstöras.

/Fredrik Adolphson, Vice ordförande KSU