Falun
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Mångfald är bättre än enfald

Mångfald är bättre än enfald

Det är på ett sätt bra att kommuninnevånarna i Falun får se skillnaderna i kommunpolitiken. I de flesta frågor är vi eniga, men i några frågor bränner det till och ideologiska låsningar blir tydliga. När vi från Centerpartiet och övriga styrande partier i kommunen ser klara fördelar med att i kontrollerade former lägga ut några verksamheter på entreprenad. Då ser de tre vänsterpartierna, V, S och Kommunal fullkomligt rött och pratar om privatisering och krystar fram svaga argument bara för att kunna fördröja genom återremissyrkande och vara emot. Låt mig göra tydligt; det är INTE någon privatisering, kommunen har kvar totalansvaret och väljer att lägga ut verksamheter på entreprenad om kvalitet och pris är de rätta.

Centerpartiet står för valfrihet och mångfald. Det är fördelar med att såväl servicemottagare och dess anhöriga som personal erbjuds möjligheter att se och jämföra olika verksamheter och utförare. Och att kunna göra egna val. Upphandlingskraven, uppföljningar och tillsyn ska garantera kvaliteten. Det ska gälla alla verksamheter oavsett om det drivs i kommunal regi eller av entreprenörer.
Blir det, som i vårt fall, att kostnaderna bedöms bli lägre med bibehållen kvalitet, ja då är det bara bra. Nu medverkar Centerpartiet till att demensboendet Lustigknopp, hemtjänstgruppen i Britsarvet samt dagverksamheten för äldre att läggas ut på entreprenad. Våra upphandlingskrav är noga angivna, bland annat ska de som vill vara med och erbjuda sina tjänster kunna stå för att anställd personal ska erbjudas heltidsanställning. Det är mycket viktigt ur jämställdhetssynpunkt.
Nu vet Falu kommuns invånare hur Centerpartiet och övriga styrande partier vill fortsätta bedriva sin verksamhet med hög kvalitet och kostnadseffektivt. Vi är övertygade att det finns fördelar med att lägga ut verksamheter på entreprenad i ordnade former. Att som vänsterpartierna vill, stanna upp processen tills corona-pandemin är över, är ett genomskinligt nej-sägeri. Beslut, förberedelser och så småningom genomförande bör och ska göras nu. Mångfald är bättre än enfald!

Camilla Andersson Sparring (C)
Ordförande omvårdnadsnämnden i Falun

Läs också denna debattartikel på dt.se. Klicka här