Stort och smått om kultur och fritid i Falun

Jag har varit ledamot i Kultur- och fritidsnämnden sedan 2007. Det är helt otroligt vad tiden går fort och hur saker förändras.

Lite historia

När jag började så bestod nämnden i princip av Biblioteket med filialer och Kulturenheten. På kulturenheten hanterades kulturbidrag till föreningar och bidrag till studieförbund, konstutställningar o dyl. Efter några år tillkom fritidsgårdarna, på den tiden 10 stycken. Ansvaret för världsarvet lades till och så småningom även Naturskolan och Dikarbacken. Den största förändringen var när Fritidssektionen slogs ihop med oss. Från att ha varit en relativt liten nämnd så mer än fördubblades vår omsättning och fokus skiftade, helt naturligt, mer till idrott och anläggningar. Den sista stora förändring var Kulturskolan, som inordnades under allmänkulturen (efter vissa protester från pedagogerna, som hellre ville tillhöra skolan). Samtidigt byggdes Folkets hus om till Kulturhuset tio14 och Kulturskolan fick tillgång till mer ändamålsenliga lokaler. Planerna var stora, men tyvärr har etapp 2 har blivit liggande i malpåse. Vi har helt enkelt inte råd med detta i dagens läge. Vi får tänka om helt enkelt, samordna lokalerna med Dalateatern t ex. Diskussioner pågår.
Som ni ser så är det en ganska spretig nämnd. Jag kan tycka att kulturen allt för ofta får stå tillbaka därför att Fritidssektionen är så kostnadsintensiv och idrotten/anläggningarna tar väldigt stor plats. Idag har vi knappt råd att vårda vårt världsarv. Vi behöver t ex en arbetsledare för att leda skötseln av Stabergs barockträdgård och Linnés bröllopsstuga, men pengar saknas. Vi går i år dessutom mot ett rejält underskott, prognostiserat till 5,45 miljoner och det är mycket för vår nämnd. Det beror först och främst på beräknade uteblivna intäkter från bad och uthyrning av idrottsanläggningar under coronapandemin.

Lite om vad som aktuellt just nu

Bygget av en ny simhall pågår för fullt. Arbetet löper på bra, tidsplanen verkar hålla så även investeringskostnaden. Vi diskuterar nu även ett eventuellt bygge av en relaxavdelning på simhallstaket. Här är jag tveksam. Är det verkligen rätt tid att ta ett sånt beslut nu när tiderna är så osäkra och har Falu kommun verkligen råd med ytterligare investeringar? Borde inte frågan behandlas i Fullmäktige?
Vi ändrar arbetssätt på fritidsgårdarna till att vara mer flexibelt och mobilt. Förvaltningen har haft möten med elevråden i bl a Svärdsjö och Bjursås för att höra vad ungdomarna vill. Man förhandlar med skolan om lokaler och tider, allt ska vara klart till hösten. Vi får hoppas att man kommer fram till bra lösningar och att ungdomarna blir nöjda. Vi får löpande information om hur förändringsarbetet fortskrider. Som en sista notering kan nämnas attSommarlovsaktiviteterna på Hellmansö inte blir av i år, eftersom Slussbruden inte kommer att sjösättas i år pga Coronapandemin. Däremot blir förra sommarens populära ”Sjöhäng” av och en hel del andra sommarlovsaktiviteter.
Jag avslutar med att ett samverkansavtal mellan alla bibliotek/kommuner i Dalarna äntligen är klart. Det innebär i stort att man i framtiden kommer att göra all upphandling av nya bibliotekssystem tillsammans och för låntagaren innebär det t ex att man kan låna en bok i Mora och lämna tillbaka den i Falun.

/Lite smått och gott från Titti Romlin, ledamot Kultur- och fritidsnämnden