Och Centerpartiet Faluns Miljöpris 2020 tilldelas...

Faluortens Biodlarförening tilldelas i år Centerpartiet Faluns Miljöpris för ett svärmande engagemang att värna den biologiska mångfalden, en av vår tids stora miljöutmaningar.

Bin anses vara flitiga. Det finns även människor som är flitiga, som under många år insett den viktiga uppgift som bin har i vår värld. Inte minst medlemmarna i Faluortens biodlarförening.

Den biologiska mångfalden är viktig. För att vi ska kunna bibehålla en variation av växtlighet så har biet en viktig funktion att pollinera växter.

Det är brist på pollinerande insekter i den svenska naturen. Därför behövs fler bin. Det är också brist på svensk honung vilket innebär att vi behöver importera stora mängder. Därmed har biet en viktig uppgift både ur ett ekonomiskt och ett ekologiskt perspektiv.

Centerpartiet har en ide om ett samhälle som bygger på människors egen förmåga och vilja att utveckla samhället med personlig frihet, inom ramen för vad naturen förmår bära.

Mot den bakgrunden har vi i Falun delat ut ett miljöpris sedan mer än tio år. Vi delar ut det till någon som gör en insats för det hållbara samhället.

Priset besvarades med en hälsning från bina: Naturen är fantastisk och människor behöver ett hållbart skogs- och lantbruk utan gifter och konstgödsel.

Centerpartiet Faluns miljöpris 2020 tilldelas Faluortens Biodlarförening