Falun
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Politik är svårt men viktigt

Politik är svårt men viktigt

Som politiker i Falun i snart tjugo år får man lite perspektiv. Man genomför valrörelser och berättar vad man vill åstadkomma. Om man lyckas som vi gjort, får man förtroende och makt att genomföra sin politik. Hur gör man det?

Vår politik är färdriktningen. Det dagliga arbetet vid makten handlar dock mycket om att få hela organisationen att fungera så smidigt och effektivt som möjligt. Resurserna är begränsade och behoven stora. Man löser knutar och försöker få verksamheter att dra åt samma håll.

Där är vi nu i Falun. Vi styr i minoritet. Förhandlingarna är oändliga för att komma dit vi vill. I det läget är jag så stolt över våra företrädare i Falupolitiken som verkligen tar ledarskapet för att uppnå det vi sa i valet. Ändå kommer det för vissa väljare att uppfattas som att vi inte genomför det vi lovat.

Jag tror det handlar om att hitta en modern syn på landsbygden. Landsbygden har sådana värden som livsmiljö att vi måste värna och utveckla den. Ska vi då styras av en vision om en miljö som lockar våra barn och barnbarn att bo och verka här eller ska vi drivas av rädsla för förändringar?

Det tas nu initiativ på många områden. Ny teknik kommer fram, nya erfarenheter ger nya prioriteringar på flera områden. Vi söker nya lösningar på VA-frågorna, vi söker former att utveckla annan kommunal verksamhet. Men vi måste också kräva likvärdig kvalitet i samhällsservicen och det kräver ibland förändringar. Förändringar som kan vara smärtsamma för många.

Coronaviruset har gjort livet komplicerat för väldigt många och många kommer att förlora stora värden , både mjuka värden och hårdare i form av pengar. Här visar ändå landsbygden sin styrka genom att vi bor glesare, är vana att ha beredskap för att lösa utmaningar och att vi hjälper varandra när någon får problem. Vi har också en frihet att fortsätta våra liv även i en pandemi. Landsbygden som boendemiljö har stora mervärden och vi måste jobba för att utveckla dessa i en ny tid.

Centerpartister strävar vi efter så mycket personlig frihet som möjligt men med ett ansvar för det gemensamma. Det är därför vår politik är värd att kämpa för.

/Mats Dahlström, kretsordförande Centerpartiet Falun