Polisen måste kunna ingripa mot störande musik på nätterna

I Falun har det längre varit problem med hög musik från fordon som samlas på nätterna. Området vid Magasinet och Max hamburgerrestaurang är särskilt drabbat. De som befinner sig på platsen kommer både från Falun och tillresande från andra kommuner norrut i länet. På vägen stannar de ofta i Bjursås och förstör nattsömnen för de boende där.

I Falu kommuns brottsförebyggade råd (BRÅ) där jag är ordförande har vi diskuterat problemet under en längre tid. Många andra Dalakommuner har samma problem. Polisen är maktlösa, det finns inte lagstöd för att komma tillrätta med problemet.

Om man ser till länet så är tusentals människor drabbade, och de är med rätta upprörda. Därför är det bra att det äntligen har blivit en ordentlig debatt i media.

Det handlar om ren hänsynslöshet. Fordonen utrustas med våldsamt överdimensionerade musikanläggningar som inte fyller något syfte utöver att dominera omgivningen med en massiv ljudmatta. Det här är inte oskyldiga ”pojkstreck”: Ingen har rätt att för sitt eget höga nöjes skull väcka andra på nätterna när de ligger hemma i sina sängar. Ingen har rätt att natt efter natt beröva människor deras nattsömn.

Det handlar om ren hänsynslöshet och det måste stoppas.

Polisen måste ges lagliga medel att ingripa och stoppa beteendet. Dagens lagstiftning är inte tillräcklig. Vilka åtgärder som kan vara lämpliga måste naturligtvis diskuteras. För min del kan jag tänka mig allt från penningböter för fordonsägaren, till att utrustning beslagtas genom att demonteras ur bilen på plats.

Störande ljud på nätterna är inte ok. Ett budskap till alla jag känner i riksdagen: Problemet med hänsynslös musikspelning från bilar måste stävjas. Polisen måste ges möjlighet att ingripa på plats, om ny lagstiftning krävs så måste den skapas!

Jag vet att många med mig är upprörda, och jag hoppas att vi kan få en stor uppslutning bakom kravet på att åtgärder vidtas.

/Joakim Storck, Kommmunstyrelsens ordförande Falun

Läs blogginlägget på Joakims blogg [https://joakimstorck.wordpress.com/2020/08/11/polisen-maste-kunna-ingripa-mot-storande-musik-pa-natterna/]