Att våga fatta beslut om tandvården

Under våren har vi upplevt en pandemi som har påverkat både individer och samhället på ett sätt som ingen har kunnat förutse. Pandemin har gjort att nya lösningar har tagits fram för att lösa de problem som uppstår i samband dess härjningar. För Folktandvården i Dalarna var bristen på skyddsutrustning ett av problemen.

Då det saknades handsprit, visir, handskar och skyddskläder inom sjukvården så stoppades alla leveranser till tandvården och tandvårdens lager omfördelades till andra verksamheter inom regionen. Det betydde att all tandvårdsverksamhet förutom akuttandvård stoppades. En stor del av tandvårdens inkomster kommer från patientavgifter från vuxna. När det inte bedrivs någon vuxentandvård så tappar regionens tandvård femhundratusen kronor om dagen i intäkter. Beräknat på årsbasis är det minst trettiosju miljoner kronor. Den rådande resursbristen gjorde det omöjligt att fortsätta driva en kontinuerlig, patientsäker och likvärdig tandvård i hela Dalarna utan förändringar.

För att inte detta inte ska inträffa krävs tuffa beslut. Bland annat har tandvården tagit fram en plan för ekonomin i balans med kostnadsminskningar och effektiviseringar på totalt trettio miljoner kronor. I den planen ingår stängningen av filialen i Bjursås.

Anledningen till beslutet att stänga Bjursås är personalbrist som på sikt hotar patientsäkerheten. Bjursås har långvarigt haft en svag ekonomi med underskott som har varit mellan hundratusen kronor och över en miljon kronor under de senaste åren. Det har varit svårt att rekrytera personal och man har haft vakans på både tandläkare och tandhygienist. Filialen har varit bemannad med en tandläkare och en tandhygienist på halvtid. Tandläkaren är nyutexaminerad och i behov av handledning och kollegor för att utvecklas. Medarbetarna bor ej på orten utan pendlar till Bjursås. Svårigheten med denna typ av filialer, med endast en anställd tandläkare, är att det är svårt att rekrytera personal och framför allt att få behålla dem. De nyutexaminerade tandläkarna söker sig till de större klinikerna. Där finns Kollegor som kan hjälpa när det krånglar och som man kan rådfråga löpande i arbetsvardagen. Med kollegialt stöd och flera par ögon som bevakar behandlingen ökar patientsäkerheten och om något går fel finns hjälp att få, vilket också ökar patientsäkerheten. Det är också lättare att täcka upp för varandra vid sjukdom och VAB. Hade det varit lätt att rekrytera erfarna tandläkare med fem-tio års erfarenhet till klinikerna så hade läget sett helt annorlunda ut.

Var det rätt att stänga Bjursås filialen?

Det är alltid viktigt att väga in för- och nackdelar när man ska fattar stora beslut som påverkar många människor. Det som har varit avgörande är att vi, som centerpartister, tycker det är fel att bara för man bor i Bjursås så ska man få nöja sig med en sämre tandvård och en tandvård som långsiktigt inte är patientsäker. Vilket hade blivit följden om vi valt att fortsätta som det har varit tidigare med dyra och kortisktiga lösningar.

Resvägen från Bjursås och Grycksbo till närmaste klinik är ju inte extremt lång. Den längre resan kommer att uppvägas av att det långsiktigt kommer att erbjudas en ökad tillgänglighet i form av ökade öppettider för de ca tre tusen kunderna som det berör. Har man svårt att själv ta sig till kliniken har man rätt till sjukresa. Man får inte glömma att det normala är att man besöker tandläkaren en gång vartannat år.

Det som också kommer att utvecklas är den uppsökande verksamheten av äldre där man från tandvården besöker de äldre så att de i mindre utstäckning behöver åka till kliniken. Det finns även ett utredningsuppdrag att se över möjligheten till mobilkliniker som till exempel skulle kunna besöka skolor och andra platser där avståndet till tandvården är långt.

Jag är övertygad om att tandvården för Bjursåsborna och även för övriga Falun kommer långsiktigt att bli både bättre och mer jämlik med detta beslut.

/Göte Persson, ordförande Tandvårdsnämnden Region Dalarna

Göte Persson Falun