Jonas Gustafsson (c): Självklart ska du vaccinera dig!

Jonas Gustafsson

Påståenden som jag ofta hör nu i dessa dagar handlar om vaccineringen mot Covid-19. Jag kan förstå att många är tveksamma. Jag respekterar att folk känner tvivel och skepsis. Jag hoppas också att man förstår att det rör sig om en dialog, ett samtal.

Här är det jag vill säga till alla er som inte bestämt er. Mitt perspektiv på Coronavaccinet.

Jag sitter som förtroendevald i Läkemedelsskadenämnden, där vi varje sammanträde behandlar några ärenden som gäller Pandremix, det vaccin som togs fram för att skydda mot svininfluensan. Fortfarande, tio år efter pandemin, får vi alltså möta många människoöden som drabbats av hemska biverkningar som narkolepsi, av en behandling som var tänkt att skydda oss mot en allvarlig sjukdom. Jag kan definitivt förstå att många människor är oroliga inför vaccineringen mot Covid-19.

Det är bra.

Det behövs mer kritiskt tänkande i vårt samhälle. Jag funderade också mycket i början, vägde för- och nackdelar mot varandra. Till slut har jag dock landat i slutsatsen att jag ska ta vaccinet, det hoppas jag att du också gör.

-Det har ju gått så fort, kanske du invänder.

Ja, det har gått jättefort, mycket fortare än det brukar det ta att få fram ett vaccin. Men anledningarna är många. I denna globala pandemi där hela världen har fått kämpa för att undvika en total katastrof, har det inte varit några problem att hitta finansiering av vaccinframtagning. Det har inte heller varit några svårigheter att hitta frivilliga testpersoner.

Men fortfarande har det gått ovanligt snabbt att ta fram dessa vaccin. Ett faktum som aldrig går att motsäga. Det borde dock istället göra oss stolta, inte oroliga. Stolta över den kompetens och samarbetsvilja som finns hos världens forskare. Stolta och imponerade över den drivkraft som finns hos mänskligheten att kunna åstadkomma mirakulösa resultat, bara vi bestämmer oss för att arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål.

Misslyckandet med Pandremix innebär inte att risken är större att det händer igen, tvärtom. Alla har lärt sig av det som skedde då för att det inte ska ske igen. Staten, den institution som jag representerar, ser till att alla medborgare blir lyssnade på och respekterade. Läkemedelsskadenämnden är skyddsnätet för alla svenskar som drabbas av skador till följd av läkemedel, vi gör en oberoene granskning av de ärenden där patienten inte är nöjd med försäkringsbolagets bedömning. Erfarenheten av Pandremix som orsakat så många så mycket onödigt lidande är naturligtvis något vi vill undvika. Därför ställer både svenska staten och EU mycket höga krav för att godkänna ett vaccin.

Att det tagit rekordkort tid gör det så klart omöjligt att veta om det finns några biverkningar på sikt. När det gäller svininfluensan har Läkemedelsskadenämden i vissa fall godkänt läkemedelsskador som uppstått 2-3 år efter vaccineringen. När det nu gäller Coronavaccin så har de godkänts i både EU och i Sverige, två hårda kontrollinstanser för att minimera riskerna för att något allvarligt ska kunna inträffa. Det gör att vi kan känna oss relativt trygga när vi väl sitter där för att få vår injektion.

Någon kanske har hört att människor har blivit sjuka och t.o.m. avlidit av Coronavaccinet. Det tror jag är helt sant. Det är inte heller något konstigt. Människor blir sjuka. Människor dör. Bland de 50 000 människor som har ingått I testgrupperna så är det sex till sju människor som dör varje månad. Döden är en naturlig del av livet helt enkelt. Och att testpersoner dör visar bara att dessa testgrupper är en ett tvärsnitt av mänskligheten. Så att några människor ur testgruppen dör är alltså inget märkvärdigt. Då det sker i närtid efter att man tagit vaccinet gör att anhöriga helt naturlig drar paralleller och ser ett orsakssamband till läkemedlet, även om det inte på något sätt har med det att göra. Det är den typen av avväganden vi gör i Läkemedelsskadenämnden.

Så självklart är det en liten osäkerhet, vi kan inte veta med 100% säkerhet att vaccinet fungerar problemfritt. Men det borde inte vara ett argument för att inte ta vaccinet. Jag menar, vi sätter oss i bilen, vi dricker i stora mängder alkohol och vissa av oss röker. Det finns så många saker i livet som innebär risker det men som vi gör ändå utan att tveka. Vaccinering är minimal risk och maximal förrtjänst. Det borde inte vara så stor osäkerhet som det faktiskt är.

Och jag vet att om det mot förmodan skulle vara något som går fel, så kan man vara trygg med att vi i Läkemedelsskadenämnden lyssnar på alla och behandlar alla lika. Det handlar om respekt och medmänsklighet. Erfarenheterna från Läkemedelsskadenämnden har iallafall övertygat mig om att jag ska vaccinera mig så fort jag får chansen.

/Jonas Gustafsson (c), patientföreträdare Läkemedelsskadenämnden