Den obekväma sanningen om våld och förtryck i hemmet.

Daniel Drugge

Inom missbruksvården så finns det en mängd metoder, MET, KBT, ÅP, CRA, SBNT och tolvstegsmetoden. Men vilken skulle passa just mig som individ om jag hamnade i missbruk? Bedömning ska göras om vad som kan vara lämpligast men fungerar inte metoden så måste den kunna anpassas till något annat.

Jag tar vid efter Elisabeths krönika (IBLAND MÖTER MAN MÄNNISKOR SOM STANNAR KVAR I MINNET, LÄNGE…, 3 juni 2021) om hur ett möte med en tidigare okänd person ändå kan beröra oss som individer så pass starkt. Att få beskrivet ifrån ett tidigare placerat barn om hur viktigt det är att vi kontinuerligt följer upp de beslut vi och våra tjänstemän fattar. För precis som hen beskriver så måste placeringen eller metoden vara anpassad för att ”klicka” med personen i fråga och inte minst när det gäller barn och unga.

Detsamma måste gälla även för de placeringar vi gör av barn och unga vuxna. Här vilar ett stort ansvar på oss som politiker att dels se till att vi har tillräckligt med familjehem och HVB-hem att placera barn i. Vi måste även kunna kräva att kartläggningen av hemmen är så pass väldokumenterade så att våra handläggare kan nå så många korrekta första matchningar som möjligt och slippa upprivande omplaceringar.

Det vi närmast kommer att se över inom socialnämnden för att kunna underlätta är att kunna starta upp ett eller två egna jourboenden i kommunen som då kommer få en förstärkt kompetens. Där är tanken att barnen placeras under hela utredningstiden ifrån de har blivit omhändertagna. På så sätt ska de inte behöva flytta flera gånger under utredningstiden.

Pandemins påverkan inom barn & familj och våld i nära relationer

Orosanmälningarna av barn har ökat med cirka 40% och det har tyvärr även allvarlighetsgraden. I 40% av utredningarna handlar det om våld, antingen mot barnen eller mellan närstående. Det är även fler utredningar idag som leder till insatser och där ser vi även att lagstiftning och föreskrifter ställer högre krav på hur arbetet ska bedrivas.

Förvaltningen har haft det tufft sedan ett år tillbaka på grund av mängd orsaker.

  • Ombyggnation av stadshuset.
  • Ökat ärendeinflöde även under våren 2020.
  • Hemmaarbete och sjukdomar p.g.a. av pandemin. 0
  • Bytet av affärssystem som pågått i förvaltningen och krävt resurser.
  • Uppskjutna förbättringsarbeten som hade kunnat underlättat har därmed fått stå tillbaka.

Detta kommer att leda till att vi under en tid kommer behöva utöka bemanningen för att klara av att uppfylla lagens krav på att utredningarna blir klara i tid. Kortsiktigt genom konsulter innan ny egen personal hinner rekryteras. Förvaltningen gör ett bra jobb men många är tröttkörda.

Jag måste även avslutningsvis beskriva situationen inom våld i nära relationer (VINR) som även den påverkar barn. Idag har vi fler personer i skyddat boende än vad vi har haft totalt under de första 2 åren. Cirka 13 personer är placerade i skyddat boende och nästan hälften av dessa personer har barn som är medplacerade. Det går nästan inte att beskriva och tänka sig in i vad dessa barn går igenom. Att behöva lämna allt som har varit en trygghet för dem, sin skola, sina kompisar, sina fritidsaktiviteter, sin släkt för troligtvis aldrig kunna återvända p.g.a. en nära anhörig som ska vara garanten för en trygg uppväxt begår brottsliga handlingar.

På samma sätt som jag tycker att det är mobbarna i skolan som ska straffas och flyttas och inte den utsatte så ska barnen här få ha kvar så mycket som möjligt av sin grundtrygghet och förövaren förpassas till annan ort med fotboja.

/Daniel Drugge, Vice ordförande i socialnämnden