I dare you!

Jag har bestämt mig, jag ska gå ner i vikt! Jag vill, och jag måste förändra min konsumtion för att minska mitt klimatavtryck!

 Just nu pågår en nationell tävling, Minimeringsmästarna, där hushåll tävlar i att minska sitt avfall och lär sig att leva mer hållbart. Minimeringsmästarna finns i mer än 50 städer, och i Falun kan man följa de 7 hushållen på Minimeringsmästarna - Falu Energi och Vatten (fev.se) och även på sociala medier.

Ni har hört det här förut. Vi konsumerar och lever som om det fanns 4,2 jordklot per år, och på ett år slänger vi nästan ett halvt ton avfall per person. Just den här biten är något du och jag verkligen kan påverka, om vi verkligen vill och anstränger oss, genom att öka vår kunskap och göra små och stora förändringar!

I Falun är vi bra på sopsortering! I somras blev vi utsedda till Sveriges bästa avfallshanterare. Så borde vi inte vara nöjda där då? Nej, vi behöver sluta se avfall som något som bara duger till energi, utan istället se det som något värdefullt som ingår i en förädlingskedja och kan återbrukas och återanvändas. I plockanalyser som gjorts i brännbara containern på återvinningscentralen i Falun så påvisas att faluborna blir bättre och bättre. Men trots allt så är bara 57% som är rätt sorterat. Det betyder att en stor mängd värdefullt material, som skulle kunna bli nya produkter, går till förbränning. 

Men nu handlar det inte bara om att bli bättre på att sortera. Den totala mängden restavfall, matavfall och förpackningar behöver fortfarande minska, eftersom de är en belastning på miljön. Vill vi göra förändring på riktigt så ska vi undvika köpa nya prylar. Det bästa avfallet är det som inte uppstår!

Alla kan följa och själv bli Minimeringsmästare. Det har vi beslutat oss att vara i vårt hushåll. Under två veckor har vi nu gjort en "invägning" för att se vad vår ingångsvikt är, och så kommer vi göra ytterligare vägningar om några månader. Det ska bli mycket intressant och se om vi lyckats göra en viktminskning! Allt annat vore för mig ett misslyckande!

Mitt eget mål är att göra en förflyttning, och göra de förändringar där jag helt och hållet undviker att köpa nya saker. En förändring jag redan gjort är att skaffa e-tidning istället för att ha papperstidning, vilket jag dessutom finner enklare att läsa. En annan enkel sak som att hyra och låna maskiner som jag kanske bara använder två-tre gånger per år. Kan det finnas helt andra saker som jag inte tänkt på? Förmodligen, och därför är det bra att göra detta tillsammans, för man blir lätt fast i sina egna mönster. Vilka tips har du? 

Greta Thunberg sa på FNs klimattoppmöte i New Yourk "How dare you!?". Jag säger "I dare you" och hoppas du hakar på resan att minska belastningen på vår jord, för klimatet och för livet i framtiden! Och för att det är en viktig och kul utmaning att göra tillsammans!

/Jenny Drugge