Beslutet om avgifter för boende på kvinnofridsboende och skyddat boende rivs upp

Kritiken mot beslutet att införa avgifter för dem som bor längre än en månad på kvinnofridsboende eller skyddat boende har varit hård. Förslaget grundades i en strävan efter rättvis behandling av olika utsatta grupper. Men utifrån den senaste veckans reaktioner är det uppenbart att styrkan i det argumentet inte uppväger de negativa signaler som beslutet har sänt ut.

Det har aldrig funnits en avsikt att skapa trösklar.

Tvärtom så har många av dem som stod bakom beslutet i kommunfullmäktige vigt en stor del av sitt liv till att engagera sig för och hjälpa våldsutsatta kvinnor och andra som drabbas av våld eller hedersförtryck.

Vi kan aldrig acceptera när någon utsätts för våld oavsett om det är i en relation, på grund av hedersförtryck eller av andra orsaker. När det händer så måste samhällets skyddsnät fungera. Det är vårt viktigaste ansvar.

Beslutet har skapat upprörda känslor. Det i sin tur kan skapa oro och osäkerhet hos dem som är utsatta och skulle behöva söka hjälp. Det får inte hända. Det är mycket viktigare att var och en känner sig trygg med att kunna söka hjälp i en utsatt situation än för oss att hålla fast vid ett beslut.

Vi har gemensamt enats om att det finns samsyn om den viktigaste prioriteringen. Nämligen att skydda dem i behov av hjälp. Därför tar vi nu initiativ till att beslutet om avgifter på kvinnofridsboenden och skyddade boenden rivs upp.

/Centerpartiet Falun