Nedröstat förslag om lättnader i strandskyddet hindrar utvecklingen på landsbygden!

Idag röstade riksdagen om en strandskyddslagstiftning som skulle innebära de mest långtgående och omfattande lättnader av strandskyddet som någonsin har lagts på riksdagens bord. Förändringar som skulle innebära mycket för Dalarna, Falun och möjligheten att utveckla vår landsbygd. Tyvärr röstades förslaget ned.

Vad innebär förslaget?

- Kring små sjöar mindre än en hektar och vattendrag under 2 meter skulle strandskyddet begränsas till 25 m med möjligheter till dispens för den som vill bygga närmare. Strandskyddet skulle minskas och byggnationen underlättas kring ett stort antal småvatten och många kilometer smala vattendrag redan 1 juli. Något som skulle möjliggöra utveckling på Faluns landsbygd. Men detta säger M, SD, KD, L och V nej till.

- Redan den 1 juli skulle markägare som uppfyller kriterierna för ett strandnära utvecklingsområde kunna skicka in en ansökan till kommunen som prövas mot kriterierna för strandnära utvecklingsområde och de mer generösa dispensreglerna. Något som skulle möjliggöra utveckling på Faluns landsbygd. Men detta säger M, SD, KD, L och V nej till.

De motiverar sina avslag med att propositionen föreslår skärpningar i högt exploaterade områden. Medan landsbygdens utveckling stoppas trots stor tillgång till stränder, fortsätter utvecklingen i staden där tillgången på stränder är begränsad. Denna obalans tycker dessa partier tydligen är rimlig. Återigen får landsbygdens möjligheter stå tillbaka för städernas tillväxt, trots att det skulle kunna undvikas. I utskottets hantering kan varje förslag hanteras som enskilda beslut, där vissa delar avslås och andra bifalls.

Hade sakfrågan varit viktigare än att knäppa Centerpartiet på näsan hade fler delar av lättnaderna kunnat vara verklighet redan den 1 juli. Något som skulle möjliggöra utveckling på Faluns landsbygd. Men så blev det inte.

Vi frågar oss om lättnaderna i propositionen om strandskydd är tillräckligt långgående?

Nej, det är de inte. Vi i Centerpartiet vill gå ännu längre i att ge kommuner makt att bestämma på egen hand. Till skillnad mot de partier som nu avslår förslaget ser vi hellre tre stora genomförda lättnader idag, än ett antal förslag i en ny utredning som kanske hanteras någon gång i framtiden. I väntan på att en ny regering ska formas och en ny utredning ska tillsättas, bli klar, remissas, bli skarp lagstiftning och passera genom riksdagen så kommer människor på landsbygden fortsätta komma i kläm.

Centerpartiet har drivit på för strandskyddslättnader för landsbygden under många år och vi kommer fortsätta göra det, även när partier som påstår sig vara landsbygdsvänliga stoppar förslagen.

Vi ser fram emot den dag då dessa partier inte bara pratar om hur viktig landsbygden är – utan även visar det i handling. Det är Centerpolitik. För hela Faluns bästa.


Jenny Drugge, distriktsordförande, Centerpartiet Dalarna
Susanne Martinsson, kommunalrådskandidat, Centerpartiet Falun