Västerby ska långsiktigt ha en skola!

Centerpartiet har på sitt senaste medlemsmöte diskuterat framtidens skolor i Hedemora. Centerpartiets utgångspunkt är att Hedemoras skolor ska vara mindre enheter med ungefär en klass per årskurs. Skolorna ska också finnas nära barnen. Framtidens placering av skolor är viktigt för utvecklingen av hela Hedemora kommun.

Med de utgångspunkterna så står Centerpartiet för att Västerby ska ha kvar en skola. Vi måste också jobba vidare med hur vi ökar antalet grundskoleplatser i centrala Hedemora men där finns fortfarande många alternativ som behöver undersökas mer.

På medlemsmötet tog vi också upp arbetet som just nu pågår i arbetsgruppen för kommunens fritidspolitiska program. Vi diskuterade också framtida lokaler för musik-/kulturskolan och behovet att öka kapaciteten i SFI.

Centerpartiet i Hedemora behöver också arbeta fram mål för hur vi ska använda IT i skolan på ett optimalt sätt för barnens utbildning. Ledamöterna i Bildningsnämnden funderar vidare.