Leksand
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Alla val till nämnder, utskott mm klara

Alla val till nämnder, utskott mm klara

Ett trettiotal olika Centerpartister invalda!

Förutom 15 ordinarie ledamöter och 8 ersättare i Kommunfullmäktige har vi en bred skara representanter i utskott, nämnder, styrelser, kommunala bolag, stiftelser m fl. Blandningen av nya - erfarna, yngre-äldre, kvinnor-män känns riktigt bra och vi är alla laddade och ser fram emot de kommande fyra åren.

Du kan se alla valda centerpartister under rubriken Förtroendevalda.
Eller klicka på länken: C-poster 2018-2022