Det lärande Leksand

Vi har satsat på kommunens alla grundskolor genom om- och tillbyggnader. Vi har skapat stabilitet och vänt utvecklingen, alla kommunens grundskolor ökar nu i elevantal och har mycket låg personalomsättning.