Debatt: Dags för anställningsgaranti i Leksands kommun

- Kommunen behöver kliva fram som arbetsgivare och erbjuda en anställningsgaranti efter avslutad utbildning, säger Karin Mikkonen (C) ordförande i socialutskottet.

Leksands kommuns står, likt många kommuner, inför stora utmaningar. En av de största gäller den framtida kompetensförsörjningen. Då andelen personer i arbetsför ålder minskar samtidigt som personer över 80 år väntas öka så kommer inte ekvationen gå ihop. Fram till 2030 väntas cirka 1 700 personer lämna arbetsmarknaden på grund av pensionsavgångar medan endast knappt 1 000 personer i den yngre åldersgruppen väntas träda in i arbetskraften.

Konsekvenserna av personalbristen är tuff, inte minst för välfärden. Utan personal stannar äldreomsorgen och hälso- och sjukvården. Det behövs en palett med insatser för att framtidssäkra välfärden.

En möjlighet till samarbeten som vi i Centerpartiet ser är med gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen och de elever som går en utbildning inom vård och omsorg. Här kan kommunen kliva fram som arbetsgivare.

För Centerpartiet är det självklart att elever som går en lärlingsutbildning får en gymnasial lärlingsanställning under den arbetsplatsförlagda utbildningen.

Vidare att de som utbildar sig till undersköterska på gymnasiet eller vuxenutbildningen efter avslutad utbildning garanteras en anställning Leksands kommun.

Genom en gymnasial lärlingsanställning och en anställningsgaranti efter avslutad utbildning kan kommunen knyta till sig utbildade medarbetare inom välfärden, hjälpa redan nuvarande personal och öka attraktiviteten för dessa yrken.

En anställningsgaranti kan även uppmuntra och påverka ungdomar att välja utbildning inom dessa områden. Det skulle även underlätta för de som även senare i livet väljer att omskola sig.

Karin Mikkonen (C), ordförande socialutskottet Leksands kommun