Kyrkoval 2021

Alla människors lika värde är grunden för Centerpartiets politik.

Människors olikhet är en rikedom. Varje människa är unik och har samma rättigheter och samma skyldigheter oavsett kön, livsåskådning, funktionsvariation, sexuell läggning, boende, etnisk eller social bakgrund.

Mänskliga fri- och rättigheter har inga gränser – varken kulturella, nationella eller geografiska. Vi tror på varje människas förmåga att själv forma sin egen framtid.

Malungs kyrka

HÅLLBAR
Svenska kyrkan ska förvaltas på ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt.

I Malungs församling betyder det till exempel att vi i Center­partiet anser att en driftsbudget ska vara i balans och inte behöva tillskott från sparade medel. Vi vill använda kyrkans pengar klokt och genomtänkt så att vi kan fortsätta renovera och underhålla fastigheter och lokaler vartefter det behövs samt upprätthålla en god verksamhet även framåt i tiden.

I över hundra år har handlingskraft, sunt förnuft och ansvarstagande varit Centerpartiets modell.

ÖPPEN OCH NÄRA
Svenska kyrkan ska vara öppen och finnas för alla. Det betyder att kyrkan ska ha verksamhet både utanför landets gränser där svenskar finns, samt i hela landet och hela församlingen. Fina exempel på hur Malungs församling når alla församlingsbor är bland annat andakt på äldreboenden, fäbodgudstjänser, promenad­träffar, sångstunder och retreat.

Kyrkans gudstjänster ska beröra, ge fördjupning och livsmod samt präglas av delaktighet, gemenskap och glädje.

Kyrkan ska finns för människor i olika situationer, och särskilt för de som är utsatta, ensamma eller på flykt. Kyrkan ska tydligt bemöta främlingsfientliga, odemokratiska krafter och tendenser. Vi hjälper inte människor för att de är kristna, utan vi hjälper människor för att vi är kristna.

Kyrkan ska ha ett rikt kulturliv. Musik, körsång, bildkonst, hantverk, teater, och övrig kultur berikar församlingslivet.

Barns och ungas behov och idéer ska ges utrymme och få ta plats i församlingens verksamhet.

VÄLVÅRDADE KYRKOGÅRDAR
Våra kyrkogårdar är både en viloplats för de döda och en mötesplats och andaktsplats för de levande. Det är viktigt att alla kyrkogårdar är välskötta och att vår församling fortsätter klippa gräset runt alla gravstenar så länge stenen finns kvar.

VAR MEDLEM I KYRKAN!

Många har lämnat kyrkan för att de känner att de inte får något för pengarna. Att kyrkan inte är för dem. Men så är det inte, kyrkan är för alla. Och även om just du, just nu, inte använder dig av kyrkans verksamhet så kan du vara med och bidra till att någon annan kan få stöd, hjälp och gemenskap. Tack du som är medlem! Välkommen du som vill bli medlem!

Kyrkans kärnverksamhet handlar inte bara om religion. Dopet välkomnar en ny människa till vårt samhälle. Konfirmationen ger ungdomar tillgång till trygga vuxna utanför familj och skola, där de kan få råd och stöd under en tid i livet när många saker är känsliga och svåra att prata om. Vigselakten binder samman två vuxna i en ny familj. Begravningen hjälper oss att ta avsked och sörja den vi förlorat.

Gudstjänst och andakt finns även för den som inte är jättereligiös. Den kan vara en fin stund med några ord för eftertanke och reflektion. En möjlighet att höra musik man inte annars skulle lyssna på. Ett trevligt och avslappnande avbrott som gör vardagen lättare att orka med.

Kyrkans personal och verksamheter ger stöd på många olika sätt. Kyrkan finns både för den som behöver enskilda samtal och för de som vill umgås i grupp. Kyrkan finns både för den som vill sjunga och spela och för den som söker tystnaden. Kyrkan finns både för den som vill sitta inne och pyssla eller fika och för den som vill vara ute och röra på sig. Kyrkan finns för barnen, ungdomarna, de vuxna och de äldre.

Kyrkan är en viktig del av samhället och tar vid där stat, region och kommun inte når eller inte räcker till. Inte bara för livets skeenden genom dop, konfirmation, vigsel och begravning. Utan även för den som känner sig vilsen men inte mår tillräckligt dåligt för att få hjälp av psykiatrin. För den som sörjer. För den ensamme. För den som behöver råd. För den som oroar sig för framtiden och klimatet. För den som behöver höra att hen är älskad – alltid och villkorslöst. För dem, för oss alla, behövs kyrkan både nu och i framtiden.

Kontaktpersoner:
Tord Bergqvist, Tyngsjö 070-574 01 06
Emma Bigrell, Grimsåker 076-390 92 59

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.