Kandidatpresentation

# 1 Anna Hed

Vem är Anna Hed? - Jag är kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Mora. Mitt yrke är gymnasielärare. Jag bor i Våmhus tillsammans med min man Johan och vi har tre barn.

Vad är bäst med Mora? - I Mora kan man leva det goda livet. Här finns Moraandan som präglas av kultur, tradition och entreprenörskap. Mora har ett starkt föreningsliv som är bra för folkhälsan och bidrar till att människor vill bo och leva i vår kommun.

Vilka är de viktigaste frågorna för kommunen kommande år? - Näringslivsutveckling, kompetensförsörjning, bostadsbehov och infrastruktur är nyckelfrågor för Mora som jag vill driva. Mora har en åldrande befolkning så behovet av kompetens är en överlevnadsfråga för såväl offentlig sektor och det privata näringslivet. Här behövs samordnade insatser mellan alla berörda parter. Det behövs fler bostäder då behovet är stort. Det behövs upprustade vägar, snabbare tågförbindelser och regionalt flyg för att transporter av varor, tjänster och arbetspendling ska vara möjliga.

# 2 Rose-Mari Bogg

Vem är Rose-Marie Bogg? - Jag är 45 år gammal, arbetar som gymnasielärare och bor med min familj i Öna.

Vad är det bästa med Mora? - Det bästa med Mora är att det finns så mycket kunskap, kraft och engagemang hos människor inom så många olika områden. Det näst bästa är den fantastiska naturen.

Vad vill du verka för under kommande mandatperiod? - Jag vill fortsätta arbetet med skolan. Fokus är högstadiet där lärarna till hösten får administrativ avlastning och där det påbörjade samarbetet med Skolverket ska ge stöttning i att utveckla verksamheten. Renoveringar och uppfräschningar av den fysiska arbetsmiljön ska också fortsätta på alla stadier. Förskolan behöver dessutom byggas ut. 

# 3 Peter Helander

Vem är Peter Helander? - Jag har en bakgrund som pilot, egen företagare och kommunalråd i Mora. Idag är jag riksdagsledamot för Dalarna.

Vad är det bästa med Mora? - Vi har natur, kultur och idrott kombinerat med en företagaranda som gör Mora till en fantastisk plats där man kan bo, leva och verka.

Vilka är de viktigaste frågorna för kommunen kommande år? Ska Mora fortsätta att utvecklas måste det byggas fler bostäder, vi måste få tillbaka flyget för jobbens skulle, det måste gå snabbare med tåget till Stockholm och vägarna måste bli bättre. Förutsättningar för företagandet måste bli bättre och kommunen måste ses som en samarbetspartner för att skapa fler jobb i Mora. Det är jobben i det privata företagandet som ger resurser till den vård, skola och omsorg vi vill ge till våra barn och äldre.

# 4 Christina Bröms

Vem är Christina Bröms? - Bor på Sollerön och jobbar som konsumentvägledare. Har tre vuxna söner. Började med politik -91. Djur, natur, landsbygdens villkor och möjligheter är viktigt för mig. Mår bra av: Promenad i naturen med hunden Alva, cykla, träna på gym och vara med familjen. Föreningsaktiv inom landsbygdsfrågor.

Vad är bäst med Mora?- Moraandan. Den fantastiska naturen, det blomstrande näringslivet som starkt bidrar till vår välfärd. Ett rikt föreningsliv som ger förutsättningar till ett aktivt och hälsosamt liv. Stort utbud för shopping. Spännande byar och landsbygd med stor utvecklingspotential som vi måste ge förutsättningar att utveckla.

Vilka frågor anser du vara viktigast för kommunen under kommande år? Klimatfrågan är absolut den viktigaste frågan framöver som jag tar på stort allvar. Vi har rätt till en giftfri miljö utan hormonstörande ämnen och vi måste säkerställa fortsatt hög vattenkvalité. Minska koldioxidutsläppen, öka gröna näringarnas förutsättningar att utvecklas och minska användningen av plaster av olika slag. Mer närproducerad mat i skolor och äldreboende och ökad trygghet i vardagen. Jag vill också driva och skapa förutsättningar för utvecklad service för att kunna bo, leva och verka på landsbygden och värna odlingsbar mark. Brinner också för frågor om jämställdhet och hälsofrågor. Tryggheten i vardagen och äldres rätt till värdigt liv och att själv kunna välja, är också frågor som engagerar mig.

# 5 Joakim Holback

Vem är Joakim Holback? Jag är en idrotts- och friluftsintresserad hemvändare som jobbar på Digitala Dalarna med att hela Dalarna ska få tillgång till bredband och digitalisering.

Vad är bäst med Mora? När våra barn skulle börja i skolan var det självklart att flytta hem till den trygga miljö, det aktiva föreningsliv och de stolta traditioner som vi själva växt upp i.

Vad vill du verka för under kommande mandatperiod? Jag kommer att verka för att kommunen ska tillvara teknikens möjligheter till att leverera mer och bättre service med oförändrade medel. Moraborna är engagerade och det är viktigt att lyhört ta vara på alla goda idéer som kommer fram både genom traditionella kanaler och modern e-demokrati. Vi ska göra kloka investeringar som bibehåller Moras status som naturligt nav i Norra Dalarna samtidigt ska våra barn få ärva en miljö, kultur och ekonomi  som vi kan vara stolta över.

# 6 Nicklas Lind

Vem är Nicklas Lind? -44 år, är byggnadsnämndens ordförande i Mora och arbetar som Inköp och avtalschef för Grönklittsgruppen. Bor i Morkarlby med min fru och våra två barn.

Vad är bäst med Mora? – I härliga Mora finns det mesta man kan önska sig av en bostadsort. Många verksamma företag, en rikt föreningsliv och nära till naturen. Det gör att verksamheter och människor drar sig hit.

Vilka är de viktigaste frågorna för kommunen kommande år? - Bostadsbyggande och infrastruktur är viktiga för Mora. Vi har ett stort behov av att den nya genomfarten blir bra och att trafiken på MoraSiljan flygplats kommer tillbaka. Utan dessa punkter blir det svårare att få fler invånare och ett växande företagande här.

# 7 Lars Nises

Vem är Lars Nises? - Jag har varit brandchef i Mora i drygt 20 år och sedan brandingenjör vid ÅF. Har numera avslutat yrkesarbetet och engagerat mig i lokalpolitiken som ordf i Tekniska nämnden med ambitionen att använda skattepengarna på bästa möjliga sätt.

Vad är bäst med Mora? - Ett samhälle som erbjuder det mesta man behöver inom nära avstånd. Skolor och fritidsanläggningar dit barn och unga kan ta sig själva. Ett fungerande näringsliv och en fantastisk natur

Vilka frågor anser du vara viktigast för kommunen under kommande år? Höja kvaliteten inom de delar av skolan där vi inte lyckats nå önskade nivåer. Möta behovet av fler boenden för gamla genom att underlätta för privata initiativ att såväl bygga som driva servicehus. Underlätta för alternativ till egen bil för transporter – med våra korta avstånd skall det vara lätt att gå och cykla. Få moraborna delaktiga i kommunens verksamhet.

# 8 Berit Olars

Vem är Berit Olars? - Jag är pensionär efter nära 41 år som journalist, men har inte slutat yrkesarbeta. Nu vikarierar jag ett par-tre dagar i veckan inom för- och grundskolor i Mora kommun och arbetar alltså med Moras framtid: barnen!

Vad är bäst med Mora? - Mora är tillräckligt stort för att kunna erbjuda det mesta som gör att jag trivs här och tillräckligt litet för att jag varje dag kan heja på flera jag känner när jag är ute och rör mig i centrum eller i motionsspåren i Hemus.

Vilka frågor anser du vara viktigast för kommunen under kommande år? - Som journalist i Mora i många år har jag varit och är intresserad av samhällsfrågor i vid mening. Allt hänger ihop och det är inte möjligt att plocka fram en enda framgångsfaktor. För att ändå nämna något är det viktigt att utbildning på alla nivåer håller hög klass, att det fortsätter gå bra för näringslivet som skapar de nödvändiga jobben och att kommunikationerna till och från Mora fungerar så att det blir fortsatt attraktivt att leva och bo här.

# 9 Bengt Jernhall

Vem är Bengt Jernhall? Jag är Morabo sedan 1980. Har varit verksam inom idrottsrörelsen sedan dess och politiskt verksam sedan 2002.

Vad är bäst med Mora? Mora har fyra årstider, härlig miljö och fortsatt stors utvecklingsmöjligheter.

Vad vill du verka för under kommande mandatperiod? Jag vill verka för att fortsatt medverka till kommunens utveckling, dess totala medborgarservice och kulturella värden.

# 10 Johan Hed

Vem är Johan Hed? Jag är kommunpolis för Mora/ Orsa och Älvdalen. 2:e vice ordförande i den gemensamma gymnasienämnden och ersättare i kommunstyrelsen samt ordinarie i kommunfullmäktige.

Vad är bäst med Mora? Det bästa med Mora är det fantastiska utbud av aktiviteter som vi har året runt.

Vad vill du verka för under kommande mandatperiod? Det viktigaste för mig är att skola och kommun fortsätter att utvecklas så att vi kan växa in i framtiden.

# 11 Bert Persson

Vem är Bert Persson? Jag är en pensionerad skolledare med många intressen, varav ett är att bidra till att förbättra Mora.

Vad är bäst med Mora? Det är korta avstånd till det mesta och det är lätt att leva ett aktivt liv här.

Vad vill du verka för under kommande mandatperiod? Jag vill prioritera äldrefrågor, bl a nytt särskilt boende och ekonomi i balans. Nyproduktion av bostäder är ett stort behov.

# 12 Gunder Eriksson

Vem  är Gunder Eriksson? Entreprenör och samhällsutvecklare inom företagande. Intresserad av tillväxt och utveckling av företag och arbetstillfällen i Mora.

Vad är bäst för Mora? Utveckla näringslivet och slå vakt om besöksnäringen, bostadsbyggande och utveckling av den lokala maten med fler producenter och ökning av vår egen självförsörjning. Utveckling av nya energier och lösningar av minskade utsläpp genom bättre förbränning och nya motorer.

Vad är viktigast för kommunen? Bostadsbyggande, forskningscentra för siljansringen och utveckling av nya drivmedel och kartläggning av Siljansringen och deras innehåll av Jordartsmetaller m.m. Få till ett forskningscentra kring Siljansringen och Skinnringen i Venjan, Kontakter knyts med näringslivskontoret och Science Park Borlängen. Ökad tillväxt i Mora på alla fronter som ger större skatteunderlag.

# 13 Billy Ferm

Vem är Billy Ferm? Jag är en nutids- och samhällsorienterad arbetsmiljöingenjör som följer samhällsutvecklingen i stort och de hinder och möjligheter den kan ha på vår miljö nationellt, regionalt och lokalt.

Vad är bäst med Mora? Det bästa med Mora är närheten och tillgången till det stora utbudet av tjänster och service som erbjuds yrkesverksamma, ungdomar och barn, olika familjeförhållanden, samt pensionärer och turister.

Vad vill du verka för under kommande mandatperiod? Jag vill verka för att rimliga miljökravkrav ställs och som inte utgör ett hinder för möjligheterna till en positiv samhällsutveckling när det gäller sysselsättning, bostadsbyggande och fritidsaktiviteter.

De viktigaste frågorna för kommunen kommande år är genomfart Mora, trafikplikt Mora Flygplats, en ny högstadieskola och bostadsbyggande samt en ekonomi i balans.

# 14 Torbjörn Ulriksen

Vem är Torbjörn Ulriksen? Jag är 42 år och bor i Öna på en gammal släktgård, är en man med många järn i elden, självverksam skogsägare med egen vidareförädling. Arbetar även aktivt i familjeföretaget som vaktmästare och där har vi även bemanningstjänst inom transport/anläggning samt inom skogsbranschen. Har varit politiskt aktiv sedan 2012 och är inne på min första mandatperiod.

Vad är bäst med Mora? Närheten till allt som behövs för ett aktivt liv, både inom näringsliv och fritid/rekreation. Nära till skog och mark. Den s k Moraandan gör att ingenting är omöjligt.

Vilka frågor kommer du att verka för? Jag kommer att verka för de gröna näringarna med ett aktivt jord och skogsbruk i kommunen, samt främjande av lokalproducerade livsmedel. Att vi ska ha valfrihet inom vård, skola och omsorg och att det ska vara möjligt att leva i hela kommunen även ute i våra byar. Jag kommer att arbeta för en giftfri vardag samt främjande av bioenergi då skogen ligger mig varmt om hjärtat.

# 15 Åsa Lyhed

Vem är Åsa Lyhed? Jag är 47 år gammal och bor i Garsås. Jag har arbetat i skolans värld en stor del av mitt arbetsliv och är just nu tf rektor på vuxenutbildningen.

Vad är bäst med Mora? Det bästa med Mora är närheten till naturens skatter.

Vad vill du verka för under kommande mandatperiod? Skolan är en viktig fråga för mig förstås, det är viktigt att skolan fungerar från förskola till vuxenutbildning. 

# 16 Lars Ambrosiusson

Vem är Lars Ambrosiusson? Skogstjänsteman, föreningsmänniska och infödd Våmhusbo.

Vad är bäst med Mora? Klimatet och naturen som ger fantastiska friskvårdsmöjligheter.

Vad vill du verka för under kommande mandatperiod? Skapa förutsättningar för en framtidstro i Mora vad gäller arbete och fritid.

# 18 Kjell Hansson-Talu

Vem är Kjell Hansson-Talu? Pensionerad fotograf / fotohandlare, med stort intresse för de kulturella frågorna i Mora. Jag är bl.a. aktiv i följande föreningar: Zorns vänner, för ett aktivt samarbete med Zornmusset; Vattnäs konsertlada; Mora /Orsa musiksällskap

Vad vill du verka för under kommande mandatperiod? Jag skall göra allt för att Mora skall fortsätta med Vinterfestivalen, jag vill  få med Moras anrika timmerstugor till ett Världsarv. Jag vill få en lättare hantering av musiklektionerna i Musikskolan och engagera ungdomarna till ett intressantare musikliv.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.