Kyrkovalet 2021

Bild

Kyrkan ska vara där människorna är.

Vi i Centerpartiet Mora vill att Mora församling ska vara:

ÖPPEN
En öppen folkkyrka för möten i livets alla skeden, där alla är välkomna.
Våra kyrkor och lokaler ska vara tillgängliga, samt förvaltas med respekt för det andliga och kulturella arvet.
Här möts alla åldrar i varm gemenskap, vid dop, bröllop, begravning, familjegudstjänster och skolavslutningar.

NÄRA
Erbjuda ett rikt församlings- och gudstjänstliv som är lokalt förankrat.
Vår verksamhet ska vara tilltalande för alla åldrar, med bred körverksamhet där de musikaliska upplevelserna berikar.
En trygg och stadig hamn vid glädje, men också vid kris och katastrof.

GRÖN
Ansvarsfull aktör som bidrar till miljömässig omställning.
Servera när- och lokalproducerade livsmedel.
Stimulera den biologiska mångfalden i våra trädgårdar och på våra kyrkogårdar.
Minska fossila utsläpp från uppvärmning, fordon och redskap.

HÅLLBAR
En ansvarsfull arbetsgivare med god arbetsmiljö.
Samverka med goda krafter i vår bygd och vara en betydande samhällsaktör.
Stödjande och hjälpa dem som är utsatta och har det svårt. Ett exempel är att bidra till att det finns tillgång till kvinnojour i Mora.

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.