Orsa
Centerpartiet lokalt

2012

Anita Boman och Kent Daniels. Bönder och mejerister i Hansjö by.

Bild saknas