Orsa
Centerpartiet lokalt

Kyrkan

Centerpartiets förtroendevalda i Orsa Församling

Ledmöter i kyrkofullmäktige

Jan Segerstedt

Inga-Lill Loman

Bernt Westerhagen

Barbara Sundberg

Camilla Staffan

Aino Eurenius

Anders Hahne

Kristina Westerhagen

_____________________________

Kyrkorådet, ordinarie ledamöter

Inga-Lill Loman

Bernt Westerhagen

Barbara Sundberg