Rättvik
Centerpartiet lokalt

Anders Ehrling

Personbild


Kretsstyrelsen, ledamot 


Övriga uppdrag:

Kommunfullmäktige, ledamot

Kommunstyrelsen, ersättare

Socialutskottet, ersättare

Rättviks Fastigheter AB, ledamot

Mora Tingsrätt, nämndeman