Rättvik
Centerpartiet lokalt

Anna-Maja Roos

Personbild


Kretsstyrelsen, ordförande

Telefon: 070-287 20 66

E-post>>anna-maja.roos@centerpartiet.se

Övriga uppdrag:

Kommunfullmäktige, ordförande

Valnämnden, ledamot

Miljö- och byggnadsnämnden, ledamot

Rättviks Energi AB, ledamot

Stiftelsen Gustav Vasa, ordförande

Gruppledare för Centerpartiet


Distriktsstyrelsen, ledamot