Rättvik
Centerpartiet lokalt

Camilla Ollas Hampus

Personbild


Kretsstyrelsen, ledamot

Övriga uppdrag:

Kommunfullmäktige, ledamot

Kommunstyrelsen, ersättare