Rättvik
Centerpartiet lokalt

Hans Furn

Personbild


Kretsstyrelsen, ledamot


Övriga uppdrag:

Kommunfullmäktige, ledamot

Kommunstyrelsen. ledamot

Miljö- och byggnadsnämnden, ordförande

Rättviks Fastigheter AB, ordförande

Stiftelsen Rättviks Naturvårdsfond, ordförande

Delaktighetsrådet, vice ordförande