Rättvik
Centerpartiet lokalt

Joanna Stridh

Personbild


 Kretsstyrelsen, ledamot

Tel 0248-706 40

 

E-post>>


Övriga uppdrag:

Kommunfullmäktige, ledamot

Kommunstyrelsen, 2:e vice ordförande

Bildningsutskottet, ordförande

Utvecklingsutskottet, ersättare

Gemensamnämnd för vuxenutbildningen Leksand Rättvik, vice ordförande


Dalarnas Centerkvinnor, ordförande