Rättvik
Centerpartiet lokalt

Jonny Jones

Personbild


Kretsstyrelsen, ledamot

Övriga uppdrag:

Kommunstyrelsen, ordförande

Samhällsutvecklingsutskottet, ordförande

Valberedningen, ordförande

Miljö- och byggnadsnämnden, ersättare


Regionfullmäktige, ledamot