Från årsmötet

Kommunal polis är en angelägen fråga för centerpartiet i rättvik

Vid Centerpartiets årsmöte, som hölls i det nyrenoverade församlingshemmet i Rättvik, behandlades 7 motioner från medlemmarna i Rättvik.

En av motionerna handlar om att kommunalisera vissa uppgifter inom polisens verksamhet och att ta fram förslag hur samordningen med den nationella polismyndigheten ska fungera.

Övriga motioner handlar om akutbil med sjuksköterskekompetens i Rättvik, fortsatt drift av mindre vattenkraftstationer, underlätta regelverket för andelsägd förnybar elproduktion, ökad konkurrenskraft för svenskt skogsavfall jämfört med sopimport, behålla och rekrytera räddningstjänstpersonal i beredskap samt Tillväxt & Tillsyn i alla kommuner för minskat regelkrångel för alla småföretag. Årsmötet ställde sig bakom samtliga motioner och de går nu vidare till Centerpartiets distrikts- och förbundsstämma.

Från verksamhetsberättelsen framgår att Centerpartiet i Rättvik prioriterar att arrangera utbildningar, studiebesök och debattmöten för att utveckla dialogen och öka engagemanget hos medlemmar, sympatisörer och medborgare att delta i ideologiska och politiska samtal och diskussioner.

Monica Sommarström informerade om kommande kyrkoval och presenterade ett förslag till kyrkofullmäktigelista för Rättvik inför årets kyrkoval vilken årsmötet beslutade att godkänna.

Anna-Maja Roos omvaldes som ordförande liksom resten av styrelsen: Rune Daniels, Birgitta Dahlkvist, Jonny Jones, Annette Riesbeck, Joanna Stridh och Inge Östlund, Anders Ehrling, Camilla Ollas-Hampus, Lars-Erik Lööf och Conny Hermansson.

/Anna-Maja Roos, ordförande

 


Årsmöte