Kommunalrådet har ordet


Under ett flertal år har vi jobbat intensivt för att lyfta fram Rättvik som en framtidskommun och det arbetet kommer att fortsätta med oförminskad kraft. Antalet invånare i kommunen har stor betydelse och det är därför glädjande att vi i SCBs senaste mätning var 10 856 personer. Det är en ökning med 97 personer jämfört med föregående år och vi är nu fler än vi varit på många år! Naturligtvis handlar mycket om skattekraft men antalet invånare påverkar exempelvis också våra egna och näringslivets möjligheter att finna kompetenta medarbetare. För att möta behovet av kompetens på olika områden skulle vi i Dalarna behöva växa med 2 500 personer i arbetsför ålder per år - nu växer vi med ca 1 000.

I slutet av februari genomförde vi årets ”Företagarfokus” då vi (politiker och tjänstemän) bland annat besökte ett flertal företag i vår kommun. Över lag upplevde jag att företagarna var nöjda med vårt arbete och de tjänster vi tillhandahåller i kommunen, men naturligtvis finns det förbättringsområden. En återkommande fråga är bristen på enhetliga och snygga infartsskyltar, kanske dags att försöka göra ett omtag…

I höstas var det stort fokus på att förbereda bildandet av storregion Dalarna. Som ni säkert känner till tog Riksdagen inget beslut om storregioner utan nu jobbar man på flera håll i Dalarna med att istället bilda en länsregion (direktvald region). Ansvaret ligger på Landstinget som tillsammans med Region Dalarna nu arbetar med en rad olika frågor. En viktig part är också Länsstyrelsen då vissa frågor även ska lyftas över från Länsstyrelsen till den nya regionen. Två viktiga områden som jag ska följa extra noga är - hur den politiska organisationen skall se ut och hur det regionala utvecklingsarbetet skall bedrivas. Det ska bli spännande att följa arbetet på de här två punkterna eftersom de har stor betydelse för vårt läns utveckling samt för det kommunala inflytandet.

Att bli omnämnd av tre högt uppsatta politiker samma vecka är stort! Detta hände för ett par veckor sedan när jag deltog på Svenskt Näringslivs inspirationsdag i Stockholm. Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra nämnde, i sitt inledningstal, Rättviks kommun som en föregångskommun när det gäller livsmedelskontroll och annan tillsyn. Andra gången det hände var tre dagar senare på Centerpartiets kommundagar i Göteborg, då Annie Lööf lyfte Rättviks skolresultat som ett av Sveriges bästa! Våra skolresultat uppmärksammades också på en regional skolkonferens av utbildningsminister Gustaf Fridolin, Miljöpartiet de gröna.

”Gläd dig med mig – det är så ledsamt att glädja sig ensam”

/Annette Riesbeck


Innehåll