Det som är självklart för många, är inte det för alla…

Digitalisering och uttryck som e-handel, e-faktura, e-arkiv
och e-hälsa hör till vardagen och ett flertal mobila lösningar är självklara
för de allra flesta av oss. Vi söker information, tar del av olika tjänster och
kommunicerar med släkt och vänner. Det är dock inte lika självklart för alla,
till exempel står många personer med kognitiva nedsättningar utanför det
digitala samhället.

För att få till en förändring arbetar nu
socialförvaltningen målmedvetet för att öka den digitala delaktigheten för
personer som bor på kommunens gruppbostäder och har sin sysselsättning på
dagliga verksamheter. För dessa personer behövs anpassade program och personal
som kan guida. Därför finns det nu på varje gruppbostad och varje daglig
verksamhet teknikcoacher som har stor kunskap om hur digital teknik kan
användas som stöd. Det arbetas aktivt med anpassade program och i veckan som
gick startades ett ”appcafè” på Kulturhuset, där personalen tillsammans söker
fram olika appar som kan underlätta vardagslivet för målgruppen och öka
självständigheten. Det här är ett fantastiskt bra initiativ och vårt arbete med
att öka den digitala delaktigheten har bland annat blivit uppmärksammat av
Myndigheten för delaktighet som bjöd in representanter från vår kommun för att
informera om ”Rättviksmodellen” till andra kommuner i landet. Våra duktiga
medarbetare har också blivit inbjuda att föreläsa om arbetet på en stor mässa
(MVTe) där ca 1 000 mässbesökare kunde ta del av olika projekt inom välfärdsområdet.
Rättviks kommuns föreläsning blev fullbokad!

För drygt en vecka sedan fick jag vara med om en historisk
dag då nya Visit Dalarna bildades. Från och med nu kommer alla 15 kommuner i
Dalarna, tillsammans med den privata näringen, att samarbeta kring vår
gemensamma besöksnäring. Vi är många som väntat på den här dagen då vi ser
stora vinster med att samarbeta och att med gemensamma krafter lyfta Dalarna
som varumärke och som den starka turistdestination som länet är. Ser med glädje
fram emot att följa det fortsatta arbetet!

För första gången på många år sjunker nu medelåldern i vår
kommun. En anledning till detta kan säkert vara att vi sakta men säkert ökar
vår befolkning och att vi just nu är 10 856 personer. Under 2016 valde över 700
personer att flytta till kommunen, av dessa var 98 barn/ungdomar mellan 0-14 år
(flyttnetto: 203 personer). I takt med att invånarantalet ökar, växer också
intresset för nya lägenheter och villatomter men också för industrimark. Om
allt går som planerat kommer vi redan i höst att påbörja arbetet med ett nytt
hyreshus i centrala Rättvik och vi kommer dessutom att kunna erbjuda 8-9 nya
industritomter på området ”Ringen” intill riksväg 301.

”Beslut är bra – handling är bättre”

Annette Riesbeck (C)
Kommunstyrelseordförande