Kommunalrådet har ordet

Sommaren lämnar oss sakta och det är dags att förbereda sig för hösten med allt vad det innebär av inbokade möten, fritidsaktiviteter, kurser och ännu en terminsstart.

Att vi kan erbjuda en trygg och bra skola med hög kvalitet och fina resultat tycker jag är oerhört viktigt och vi är många som anser att skolan är en viktig del av infrastrukturen på
landsbygden och helt avgörande när det till exempel gäller inflyttningen av barnfamiljer. Vi vet att det idag råder stor lärarbrist över hela landet. Konkurrensen gör att en god arbetsmiljö är en viktig faktor för lärarna. För att skapa just detta utökar Rättviks kommun nu antalet lärare på de mindre skolorna.  Satsningen ger större möjligheter att täcka ämnesbehörigheten och skapar kvalitet för eleverna. Övriga arbetsuppgifter, som
till exempel trygghetsarbete, elevhälsoarbete och utvecklingsarbete kommer att  fördelas på flera. För att lärarna i större utsträckning ska kunna bedriva undervisning och utföra arbetsuppgifter som hör till undervisningen har vi också anställt fler lärarassistenter.

Halva jordens befolkning har nu tillgång till internet och 1,87 miljarder människor i världen
använder Facebook. Antalet äldre som varje dag kommunicerar eller söker information via mobil, läsplatta eller dator ökar kraftigt och de äldre i Rättvik är inget undantag. För att möta efterfrågan, från en ny generation, har vi nu installerat wi-fi på alla äldreboenden i kommunen.

Vi har sedan flera år tillbaka deltagit i SCB:s medborgarundersökning. Nu är det snart dags igen och kanske är du en av de 600 invånare i kommunen som med statistiska metoder valts ut av SCB att medverka i undersökningen. Enkäten innehåller en rad frågor exempelvis: Hur ser möjligheterna ut för dig att hitta ett tilltalande boende? Hur ser du på det kommersiella utbudet och på våra kommunikationer? Vad är din uppfattning om kommunens skola och äldreomsorg? Hur nöjd är du med hur kommunens politiker lyssnar till invånarnas synpunkter? Om du får enkäten hoppas jag att du tar dig tid att svara. Vi vill ju att du som bor i Rättvik ska trivas och därför är det viktigt för oss att veta vad du tycker!

”Tro på det bästa hos varje människa tills hon bevisat motsatsen”

Annette Riesbeck, C