Rättvik
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Kommunalrådet har ordet - december

Kommunalrådet har ordet - december

Vintern kom med full kraft i år. Inom loppet av ett dygn blev allt vitt och antalet snöskovlar tog nog nästan slut i butikerna. Min förhoppning är att vi nu får en vit och gnistrande vacker tid framför oss med tid för utevistelse.

Många är vi som gillar skidåkning, både utför och i skog och mark. En uppskattad satsning som det nu jobbas intensivt med är att få snösäkra konstsnöspår på IK Jarl. Kommunen har tillsammans med föreningen som mål att bygga ut konstsnöspåren efter hand så att vi under vintern kan erbjuda två slingor, en på 1,5 kilometer och en på 1 kilometer. Kommunen och IK Jarl har även bytt ut belysningen på bägge elljusspåren. I skrivande stund är också ”natursnöspåren” preparerade och åkbara på Jarl och runt om på flera platser i kommunen, så låt oss hoppas på en fortsatt vit och snörik vinter.

”Som man bemöter andra blir man själv bemött”, ja det är väl något som stämmer väldigt bra. I de kommunala förvaltningarna jobbar vi på olika nivåer med just bemötande. Under hösten genomfördes bland annat gemensamma planeringsdagar för all omvårdnadspersonal inom våra särskilda boenden. En av programpunkterna var en föreläsning av Lars Erlman ”Våga vara vänlig” men under dagarna jobbade man också i grupper där fyra gemensamma värdegrundsord plockades fram. De viktiga orden är trygghet, respekt, bemötande och empati. Just bemötande finns med som en parameter i socialstyrelsens enkät ”så tycker de äldre om äldreomsorgen” där våra boenden Backåkern och Enådal fick fina poäng.

Ett härligt bemötande fick jag också vid mina företagsbesök här för någon dryg vecka sedan. Kommunen genomför varje år något som vi kallar Företagarfokus. Under en vecka besöker vi, några politiker och tjänstepersoner, ett 40-tal företag runt om i kommunen. Den här gången hade jag glädjen att få träffa många unga entreprenörer som med stort engagemang driver och utvecklar sina företag.

Nu har vi kommit ytterligare en bit på väg när det gäller vårt lokala hållbarhetsarbete. Som jag skrivit om tidigare har vi översatt FNs globala mål till en lokal nivå. Vårt fokus framåt är att underlätta och främja en hållbar utveckling, inte på att förbjuda och bestraffa. Hellre morot än piska, hellre inspiration än skrämseltaktik!

Vi vet att vi lever i en orolig tid och hoten mot en hållbar värld för kommande generationer är många. Men det finns fortfarande tid och möjlighet till förändring. För oss som jobbat med de lokala målen är det en förhoppning att de mål vi nu enats om i Rättvik ska bli ett första steg in i en mer hållbar värld, för vår kommun idag och imorgon - ett steg för att vi vill, inte för att vi måste!

Önskar er alla en fin jul- och nyårshelg!

Jag älskar känslan av vinter, när jag vet att det närmar sig jul!

/ Annette Riesbeck, kommunalråd