Rättvik
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Kommunalrådet har ordet - januari

Kommunalrådet har ordet - januari

Det är viktigt att vidga vyerna och få kunskap och inspiration från annat håll någon gång ibland.

 För ett par veckor sedan följde jag med på en studieresa till Östersund. Vi besökte Torsta, ett kunskapscentrum för de gröna näringarna och Eldrimner som är ett nationellt nätverk/resurscentrum för mathantverk. Under besöket fick vi ta del av kloka tankar och idéer när det gäller den offentliga maten. Det vi pratade om var alltså den mat vi serverar i våra kommunala kök. Var kommermaten ifrån, hur tillagas den, hur serveras den på ett tilltalande sätt så både barn och äldre känner lust att äta? Det vi lärde oss ligger helt i linje med hur vår kostchef Anders Frodig med personal jobbar. Naturligtvis finns det mycket att utveckla men vi är på god väg! 

Precis innan jul fick jag, tillsammans med Rättviks Fastigheters VD Ebbe Evbjer och styrelseordförande Ulrica Momqvist, ta det första spadtaget då byggnationen av de 40 nya lägenheterna på kvarteret Mangeln påbörjades. Lägenheterna kommer att stå inflyttningsklara vid årsskiftet 2018/19. Det här innebär att vi nu under det här året kommer att få flera nya lägenheter, exempelvis 40 hyreslägenheter i egen regi samt 12 fina bostadsrätter som företaget Skoglunds bygger. Intresset för lägenheter och hus i Rättvik är stort. Antalet invånare sjönk visserligen något under 2017 men inflyttningen är fortfarande positiv.

Nu är vi på ”krigsstigen” igen! Vid årsskiftet upphörde vårt avtal med SOS alarm vilket innebär att vår egen räddningstjänst inte längre får de så kallade ”Förta hjälpen-larmen”. Det finns en lösning och det är att vårt landsting tecknar ett avtal direkt med SOS alarm – men det säger man sig inte vara intresserad av att göra. Jag känner mig tyvärr inte så hoppfull då Landstinget inte visar någon förståelse för våra argument men än har jag inte gett upp…  Jag vill dock understryka att vi
fortfarande får larm när det är fara för liv. De så kallade IVPA-larmen (I väntan på ambulans) fungerar mycket bra och här gör Räddningstjänsten en stor insats.

Vårt hållbarhetsarbete fortsätter enligt plan. I veckan som gick träffades vi som arbetat mest intensivt med detta, för att prioritera våra mål och lägga fram ett förslag till Kommunstyrelsen.

Det råder ingen tvekan om att vi har ”ögonen på oss”. På Facebooksidan Globala målen skriver man om vårt arbete och artikeln har delats ett stort antal gånger.

Nu har jag börjat boka upp vårens informationsmöten och företagsbesök då jag/vi besöker diverse sammankomster och möten och berättar om kommunens arbete och resultat. Vill du ha mer information om detta eller boka ett datum, är du välkommen att kontakta mig: annette.riesbeck@rattvik.se

”Ansvaret ökar med möjligheterna”


/Annette Riesbeck, C

Kommunstyrelsens ordförande