Rättvik
Centerpartiet lokalt
 • / Nyheter
 • / Våra kandidater till kommunfullmäktige

Våra kandidater till kommunfullmäktige

Övre raden: Rune Daniels, Ulrica Momqvist, Hans Furn, Camilla Ollas Hampus och Anna-Maja Roos.

Nedre raden: Joanna Stridh, Annette Riesbeck och Jonny Jones.

 

På årsmötet fastställde Rättviks Centerkrets listan till kommunfullmäktige

 1. Annette Riesbeck, Västbjörka
 2. Joanna Stridh, Söderås
 3. Jonny Jones, Östbjörka
 4. Rune Daniels, Lerdal
 5. Ulrica Momqvist, Utby
 6. Hans Furn, Born
 7. Anders Ehrling, Rättvik
 8. Camilla Ollas Hampus, Östansjö
 9. Olaspers Arne Eriksson, Dalbyn
 10. Anna-Maja Roos, Söderås
 11. Conny Hermansson, Gulleråsen
 12. Marie Henriks Backlund, Vikarbyn
 13. Jessica Junell, Sätra
 14. Sverker Ericsson, Gärdebyn
 15. Lotta Daniels, Rättvik
 16. Anders Åkerlund, Gärdebyn
 17. Jonas Björ, Övre Gärdsjö
 18. Kristin Junell, Rättvik
 19. Lars Åkesson, Söderås
 20. Jan-Erik Westlund, Öja
 21. Lars-Erik Löf, Nedre Gärdsjö
 22. Per Anders Långsvens, Ovanmyra
 23. Bertil Ryss, Västgärde
 24. Roger Gumuns, Västbjörka
 25. Åke Östlund, Östanvik
 26. Monica Sommarström, Backa
 27. Pär Fritjofsson, Ovanmyra
 28. Inge Brorsson, Norrboda
 29. Mases Mats Eriksson, Östbjörka
 30. Yvonne Junell, Sätra
 31. Ove Jonsson, Östbjörka