Med ett modernt, inkluderande
och starkt ledarskap ska Rättvik
fortsätta framåt!


Rättvik betraktas av många som en attraktiv kommun vilket är viktigt ur många olika perspektiv. I en attraktiv kommun är invånarna nöjda med kommunens service. Man trivs i våra boendemiljöer och anser sig ha tillgång till ett rikt kultur- och fritidsutbud.
Jag tror att vi som bor och verkar här i Rättvik vill se en modern kommun som försöker ligga i framkant inom flera områden. Nämnas kan att vi våren 2018 utsågs till årets e-Hälsokommun, vilket är ett bevis på att vi tar del av och använder den nya tekniken. Ett annat exempel är att vi, som en av de första kommunerna i Sverige, jobbar med FN:s 17 globala hållbarhetsmål, där innovation och entreprenörskap är våra ledord.

Ett välmående näringsliv är en förutsättning för vår välfärd och det är med stor glädje jag kan konstatera att vi idag har Dalarnas bästa företagsklimat. Min uppgift som politiker är att skapa förutsättningar för företagande. Vi fortsätter vårt arbete med att göra det enklare, lönsammare och roligare att vara företagare. Företagen uttrycker ofta, precis som offentlig sektor, att kompetensförsörjningen börjar bli ett allt större problem. Att ge våra ungdomar en god utbildning och en grund för vidare studier är ett sätt, men jag tror också att vi i mycket högre grad måste erbjuda alternativ. Vi vill utveckla lärlingssystemet så att våra unga får den erfarenhet och kunskap som krävs för att bli efterfrågade på arbetsmarknaden. Vi värnar om våra byskolor och miljöerna kring dessa men ser också behovet av en utbyggd och renoverad Nyhedsskola.

Jag har nu haft förtroendet att leda det politiska arbetet i Rättviks kommun i åtta år. Uppdraget har varit intressant, lärorikt och väldigt roligt. Med ett modernt, inkluderande och starkt ledarskap vill vi i Centerpartiet, tillsammans med dig, leda Rättvik framåt!

Annette Riesbeck, kommunalråd