kandidat nummer 3 till kommunfullmäktige

Jonny Jones, kandidat nummer 3 till kommunfullmäktige.

Vem är Jonny?
53 årig lantbrukare som bor på en gammal gård i Östbjörka. Driver jordbruk med huvudinriktning på växtodling men även lite köttproduktion. Intresserad av natur, kultur och historia. Det bästa är att få vara ute i skogen och jaga med mina två jämthundar!

 Vad är set bästa med Rättvik?
Kombinationen starka kulturtraditioner med naturen in på knutarna. Vi har ett starkt kulturutbud samtidigt som vi har närhet till natur och näst intill vildmark. Det vackra odlingslandskapet runt Siljan och Oresjön, samt de fina bymiljöerna. Detta tillsammans med en liten utvecklad centrumkärna erbjuder ett småskaligt samhälle med fantastiska boendemiljöer.

Vilka är de viktigaste politiska frågorna kommande mandatperiod?
Jag vill skapa förutsättningar för hela kommunen att utvecklas, värna det öppna landskapet, odlingsjorden och våra kulturmiljöer. Alla ska kunna känna sig trygga i vårt samhälle. Trygga med skolan, maten, äldreomsorgen och naturligtvis ute på våra gator och i våra byar. Ta ansvar för ekonomin så att invånarna kan känna tilltro och hopp inför framtiden.