Rättvik
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Biodrivmedel - en vinst för landsbygden

Biodrivmedel - en vinst för landsbygden

I Sverige har vi högt uppsatta mål när det gäller att minska utsläppen från transportsektorn. Vi uppmanas att minska vårt bilåkande. Det är inte så lätt för oss som bor på landsbygden. Vi behöver verkligen bilen för att få livspusslet med jobb och familj att fungera. Det är inte fordonen som är problemet – det är drivmedlen och utsläppen som orsakar miljöförstöring.

Varje liter fossil bensin eller diesel som ersätts med hållbara biodrivmedel är en vinst för klimatet. Det snabbaste alternativet att nå en fossilfri fordonsflotta är att så fort som möjligt fasa ut de fossila drivmedlen och ersätta dem med biodrivmedel.

Det är inte acceptabelt att vi importerar hela 85% av de biodrivmedel som vi använder i dag – endast 15% produceras i Sverige. De importerade biodrivmedlen består ofta av rest- och avfallsråvaror, bland annat palmolja.

Det är bråttom och absolut nödvändigt att vi möjliggör att fler anläggningar skapas i Sverige för en ökad produktion av inhemska biodrivmedel till våra fordon. Det mest effektiva och realistiska alternativet är att öka produktionen av gröna drivmedel, baserad på skogsråvara. Det är ett mycket bättre alternativ än importerade biodrivmedel baserade på palmolja.

Vi lever i ett land med mycket stora möjligheter att framställa inhemska biodrivmedel. Om Sverige istället för att gynna import av biodrivmedel, skulle subventionera inhemsk produktion, så skulle jobb skapas i landet och det skulle också vara bra ur en säkerhetspolitisk synpunkt.

Om vi ska nå målet med en fordonsflotta som är oberoende av fossila drivmedel 2030, är det nödvändigt att vi omgående ökar produktionen av biodrivmedel i Sverige. Ökad tillgång till biodrivmedel till våra bilar skulle underlätta så mycket för oss som bor på landsbygden att leva klimatsmart.

Anna-Maja Roos

Ordförande Centerpartiet Rättvik